Samverket i Malmö AB

Enhet Malmö

Välkommen till Samverket i Malmö

Om enhet Malmö

I Malmö finns idag ett 20 tal platser där 7 avser kollektivt boende i lägenheter om 3 rum och kök som delas av 2 eller 3 placerade klienter. Övriga platser avser boende i egen lägenhet om 1 rum och kök. Lägenheterna är belägna i Hindby straxt utanför centrala Malmö. Samtliga lägenheter håller god standard och är komplett utrustade med såväl möbler som husgeråd och övriga inventarier. Alla lägenheter har tillgång till internet.
Vår personal genomför kontinuerligt hembesök för såväl tillsyn av lägenheten som den placerades välbefinnande. Samverket genomför sociala aktiviteter, regelbundna morgonmöten, friskvård genom träning på gym och ett aktivt kontaktmannaskap utformat efter klientens individuella behov.

Samverket i Malmö AB
Samverket i Malmö AB

I Malmö har Samverket en egen samlingslokal. I lokalen finns utöver personalkontor möjlighet till social samvaro med andra, tillgång till datorer och internet samt samtalsrum för enskilda samtal. I vår lokal i Malmö hålls varje kväll i veckan möten inom ramen för NA:s verksamhet

Syftet med lokalen är att motverka känslan av ensamhet och utanförskap genom att i stället alltid erbjuda en varm, inkluderande och drogfri samvaro.

 

I vår lokal i Malmö håller NA (Anonyma Narkomaner) dagligen möten. Besök deras hemsida för vilka tider som gäller. 

Samverket Stödboende

Våra medarbetare

Med våra stödpersoner finns vi tillgängliga för samtal & vägledning dygnet runt.

Samverket i Malmö AB

Felicia Pereira

Administratör Malmö och Småland, verksamhetsansvarig.

Samverket i Malmö AB

Joel Stoltz

Stödperson Malmö, verksamhetsansvarig

Samverket i Malmö AB

Magnus Tilly

Stödperson Malmö

Samverket Stödboende AB

Magnus Kleberman

Verksamhetschef
Malmö och Småland